Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση.
Το τμήμα της κάτω πλευράς του πλαισίου πρέπει να στηρίζεται εξολοκλήρου. Όλα τα φορτία τα οποία δέχεται το κάλυμμα, μεταφέρονται στην δομική στήριξη μέσω του πλαισίου. Αν η εδράζουσα επιφάνεια του πλαισίου είναι μόνο μερικώς στηριζόμενη, το κάλυμμα δεν θα είναι ικανό να δεχτεί τα φορτία για τα οποία είναι σχεδιασμένο και τελικώς θα αστοχήσει. (Βλ. ανάλογο σχέδιο).

Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή τοποθέτησης μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, λαμβάνοντας υπόψη το υλικό επίστρωσης του περιβάλλοντα χώρου.
Όταν στεγνώσει το τσιμέντο, αφαιρέστε το κάλυμμα και καθαρίστε καλά το πλαίσιο από τυχόν υπολείμματα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και συνεχίστε το γέμισμα του με το υλικό στερέωσης της επένδυσης (τσιμέντο, κόλλα κλπ).
Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην ξεφύγει το υλικό στερέωσης στις οπές ανύψωσης του καλύμματος. (Η τοποθέτηση κάποιου είδους αυτοκόλλητης ταινίας στα προαναφερθέντα σημεία παρέχει ιδανική προστασία).
Το κάλυμμα μπορεί να επενδυθεί με το υλικό επιλογής σας.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ STOPCOR

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

Η ηλεκτρόλυση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που προκαλεί ηλεκτροχημική διάβρωση στις μεταλλικές επιφάνειες.
Δημιουργείται από την ροή ιόντων από αρνητικά φορτισμένα μέταλλα προς θετικά φορτισμένα μέταλλα όταν αυτά βρίσκονται συνδεδεμένα στο ίδιο περιβάλλον.
Κατα συνέπεια, εμφανίζεται μεταξύ των μετάλλων μια διαφορά δυναμικού, η οποία έχει τη μορφή ηλεκτρικής τάσης.
Η τάση αυτή είναι ανάλογη με την ροή των ιόντων και όσο μεγαλύτερη γίνεται τόσο μεγαλύτερο είναι το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης.
Το φυσικό αυτό φαινόμενο εκδηλώνεται σε μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, δεξαμενές , υδραυλικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κινητήρες κλπ.
Τα προβλήματα ηλεκτρόλυσης παρουσιάζονται σε οικιακές αλλά και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΛΥΣΗ ΜΕ STOPCOR

Η σίγουρη προστασία των υδραυλικών- μηχανολογικών εγκαταστάσεων από τη διάβρωση που προκαλείται από την ηλεκτρόλυση.
Με την μέθοδο καθοδικής προστασίας STOPCOR  με ανόδιο μαγνησίου, επιβάλλεται τάση μέσω της θυσιαζομένης ανόδου.
Η επιβαλλόμενη τάση καλύπτει και προστατεύει μεγάλες επιφάνειες μετάλλων με πολύ μικρότερη θυσιαζόμενη μάζα δραστικού μετάλλου (ανοδίου).
Το ρεύμα που επιβάλλεται παράγεται από την μεταφορά ιόντων λόγω της διαφοράς δυναμικού μεταξύ της μάζας του μαγνησίου και του δευτέρου ηλεκτρολυτικού πόλου (περιβλήματος χαλκού).
Το ρεύμα είναι απολύτως συνεχές και συμβατό για την επιβολή του στα άλλα μέταλλα, διότι παράγεται με φυσικό τρόπο.
Φορτίζει αρνητικά ,απολύτως ικανοποιητικά τα προστατευόμενα μέταλλα και ενώ η επιφάνεια ήταν άνοδος γαλβανικού στοιχείου δηλαδή αρνητικός οξειδωτικός πόλος, γίνεται κάθοδος ηλεκτρολυτικού κελιού δηλαδή αρνητικός αναγωγικός πόλος.
Η προστατευόμενη επιφάνεια εξακολουθεί να είναι αρνητικά φορτισμένη αλλά η δράση της αντιστρέφεται και έχει προδιάθεση να πάθει αναγωγή και όχι οξείδωση.
Η επιβαλλόμενη τάση πρέπει να είναι άνω του 1 volt και η ένταση άνω των 10 mA.
To STOPCOR είναι ένα ανόδιο για τον ηλιακό θερμοσίφωνα και όχι μόνο, που τοποθετείται εύκολα, εξωτερικά από την εγκατάσταση.
Αντικαθιστά τη ράβδο μαγνησίου ( ανόδιο για τον ηλιακό), που ρυπαίνει το νερό και είναι επιβλαβής στην υγεία.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου STOPCOR
- H συσκευή είναι αυτόνομη και δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας για να λειτουργήσει.
- Η επιβαλλόμενη τάση διοχετεύεται σε όλη την εγκατάσταση και την προστατεύει συνολικά.
- Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και είναι απολύτως ασφαλής.
- Δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε καιρικά ή άλλα φαινόμενα
- Δεν επηρεάζει τους περιβάλλοντες χώρους όπου τοποθετείται.
- Δεν έχει επαφή με υγρά ή αν συνδεθεί με δίκτυο ύδρευσης δεν έχει επαφή με το πόσιμο νερό.
- Παρέχει σταθερή τάση και ένταση για όλη τη διάρκεια της ζωής της.
- Παρέχει μακρόχρονη προστασία.
- Είναι οικονομικά προσιτή λόγω χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.
- Δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την τοποθέτησή της.
- Δεν χρειάζεται παρέμβαση διόρθωση ή τροποποίηση στις εγκαταστάσεις όπου τοποθετείται.
- Παρέχει καθοδική προστασία απόλυτα συμβατή με τα μέταλλα διότι η τάση παράγεται με φυσικό τρόπο.
- Προστατεύει μεγάλες επιφάνειες σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.
 

Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές εγκαταστάσεις και κατασκευές υπάρχουν ιδιαιτερότητες, λόγω της μορφής των κατασκευών ή λόγω των υλικών που κυκλοφορούν σε κάποιους σωλήνες , αλλά και λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους που είναι εγκαταστημένες .
Για την προστασία του ηλιακού θερμοσίφωνα προτείνουμε το νέο μας προϊόν STOPCOR SOLAR,το οποίο είναι το πιο εξελιγμένο ανόδιο για τον ηλιακό, διαρκεί 2 έτη και διαθέτει ανταλλακτικό.
Επίσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις των μεταλλικών επιφανειών για περισσότερη ένταση ή τάση, η συσκευή έχει βελτιωθεί με την σειρά STOPCOR PLUS ώστε να παρέχει  πολλαπλάσια ένταση και περισσότερη πυκνότητα ρεύματος.
Με την μέθοδο αυτή τα ανόδια μπορούν να αποδίδουν πυκνότητα ρεύματος ανά συσκευή έως και 100 mA ανεβάζοντας την ένταση της επιβαλλόμενης τάσης. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται πολλαπλάσια έκταση μεταλλικής επιφάνειας. Η δράση της προστασίας είναι ισχυρή ακόμα και σε επιφάνειες οι οποίες βρέχονται από όξινα υγρά.
Σε κάποιες περιοχές έχει παρατηρηθεί ότι ανάλογα με την εδαφολογική μορφολογία και ενώ πραγματοποιείται καθοδική προστασία σε εγκαταστάσεις, δημιουργείται απορρόφηση της επιβαλλόμενης τάσης των ανοδίων με αποτέλεσμα η επιβολή να είναι μικρότερη του 1 volt.
Για να ανέλθει η επιβαλλόμενη τάση στα επιθυμητά επίπεδα, διαμορφώνουμε την συνδεσμολογία της συσκευής εν σειρά για την ενίσχυση της επιβαλλόμενης τάσης.
Για την εφαρμογή σε μηχανές οχημάτων και λοιπές κατασκευές οι οποίες διαθέτουν κλειστό κύκλωμα ψύξης η γείωση γίνεται μέσω εξαρτήματος (ηλεκτρόδιο) η οποία μπαίνει σε κάποιο σημείο του κυκλώματος όπου κυκλοφορεί συνεχώς νερό. Το ηλεκτρόδιο έχει εξωτερικά ακροδέκτη ο οποίος συνδέεται με την συσκευή καθοδικής προστασίας από το πάνω μέρος με περικόχλιο.
Ο ακροδέκτης αυτός διαπερνά το ηλεκτρόδιο και εισέρχεται στο εσωτερικό μονωμένος με μόνωση η οποία σταθεροποιεί τον ακροδέκτη, χωρίς να έχει επαφή στα πλευρά του και διατηρεί τη στεγανότητα του κλειστού κυκλώματος.
Το μέταλλο της ακίδας ακροδέκτη είναι από τιτάνιο ή νιόβιο για την αποφυγή οξείδωσης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ STOPCOR

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016