Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΕΤΕΣ ΑΚΑΝ

Σώματα καλοριφέρ ΦΕΤΕΣ - ΑΚΑΝ


Τα θερμαντικά σώματα της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ, εξασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες θερμάνσεως, γιατί δίνουν στο χώρο 60% της θερμότητας με αγωγιμότητα και 40% της θερμότητας με ακτινοβολία. Αυτή ακριβώς η αναλογία δίνει ένα ευχάριστο αίσθημα στον άνθρωπο. Έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση σε θερμίδες, για τον ίδιο όγκο συγκρινόμενα με άλλους τύπους θερμαντικών σωμάτων.
Η ποικιλία τύπων, σε ύψος, πλάτος και μήκος (κατασκευάζονται σε ζυγά  νούμερα μέχρι 40 φέτες) κάνει δυνατή την εκλογή του κατάλληλου θερμαντικού σώματος για κάθε θερμαινόμενο χώρο. Διατίθενται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200°C σε χρώμα λευκό.     Η κανονική ποσότητα νερού που υπάρχει μέσα στα σώματα επιδρά ευνοϊκά στην ελαστικότητα ρυθμίσεως των κεντρικών θερμάνσεων και επιτρέπει ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου με συνέπεια την επίτευξη οικονομίας καυσίμου και υψηλού βαθμού αποδόσεως.
Είναι τετράοπα (4 οπές με σπείρωμα ½¨). Κάθε σώμα συνοδεύεται με το αντίστοιχο σετ στηρίξεως. Το σετ στηρίξεως τοποθετείται επί του σώματος σε οποιαδήποτε θέση εξυπηρετεί τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του χώρου. Συνοδεύονται από (1) τάπα στεγανοποιήσεως ½¨ και (1) βαλβίδα εξαερισμού ½¨ ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα.
Κατασκευάζονται με τα πιο σύγχρονα  μηχανήματα για να εξασφαλίζουν  πλήρη στεγανότητα  και την πιο μακρόχρονη λειτουργία. Οι αναγραφόμενες θερμίδες  προκύπτουν από τις Γερμανικές  προδιαγραφές  DIN  4703   είναι  πραγματικές  και αναφέρονται στον πίνακα  με τα τεχνικά στοιχεία  του προσπέκτους. Το πάχος της (ειδικών προδιαγραφών)  χρησιμοποιούμενης  λαμαρίνας  για την  παραγωγή των σωμάτων  είναι 0.9 mm.
Όλα τα σώματα δοκιμάζονται σε πίεση 6 έως 7 ατμοσφαιρών. Σύμφωνα με το DIN 18380 (κεφ. 372 σελ. 5) τα θερμαντικά σώματα πρέπει να δοκιμάζονται μετά την εγκατάστασή τους:  
1.    Σε πίεση όχι μεγαλύτερη των 4 ατμοσφαιρών με αντλία χειρός και κρύο νερό.  
2.    Αμέσως μετά σε κανονική λειτουργία στην ψηλότερη επιτρεπόμενη λειτουργία της εγκατάστασης.
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ TECHNOCOSMOS.GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ErP

Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια («Energy related Products»), έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρώπη με την κατάργηση των ενεργοβόρων συσκευών ξεπερασμένης τεχνολογίας. 

Μέχρι την τρίτη φάση υλοποίησης της Οδηγίας το έτος 2020, έχει υπολογιστεί
ότι θα γίνει εφικτή η εξοικονόμηση περίπου της μισής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υδρολίπαντων κυκλοφορητών, συνολικά 23 τεραβατώρες ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών CO2 σε όλη την Ευρώπη κατά 11 εκατομμύρια τόνους ανά έτος.
Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και οι ηλεκτροκινητήρες των ελαιολίπαντων αντλιών υπόκεινται στην Οδηγία ErP.
Το 2009 η Επιτροπή της ΕΕ καθόρισε με δύο κανονισμούς τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης οι οποίες είναι αυστηρότερες από τις έως τότε ισχύουσες απαιτήσεις της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές (Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης ΕΕΙ), καθώς και από τις τότε απαιτήσεις της
υψηλότερης κατηγορίας EFF1 για τους ηλεκτροκινητήρες των αντλιών Inline. Οι κανονισμοί αυτοί είναι πλέον σε εφαρμογή.
Ο λόγος για την υιοθέτηση των νέων απαιτήσεων ελάχιστης απόδοσης για κυκλοφορητές, είναι η τεράστια κατανάλωση ενέργειας των συμβατικών κυκλοφορητών σταθερών στροφών και η μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης που συνεπάγεται η ευρεία χρήση κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης. 


Επεξήγηση της Οδηγίας για υδρολίπαντους κυκλοφορητές

Στάδιο 1:
Από 1/1/2013, για υδρολίπαντους αυτόνομους κυκλοφορητές καθορίστηκε η οριακή τιμή ΕΕΙ σε 0,27. Οι έως τότε αναγραφόμενες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης (Α-G) δεν ισχύουν πλέον. Η ενεργειακή απόδοση των αντλιών είναι κατά κανόνα καλύτερη από ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις της προηγούμενης κλάσης Α. Για το λόγο αυτό η σήμανση των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης αντικαταστάθηκε από τη σήμανση του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) πάνω στην αντλία.
Στάδιο 2:
Από τον Αύγουστο του 2015, η οριακή τιμή ΕΕΙ θα μειωθεί ακόμη μια φορά στο 0,23 και θα ισχύει από αυτήν την ημερομηνία τόσο για τους αυτόνομους υδρολίπαντους κυκλοφορητές όσο και για τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές οι οποίοι θα ενσωματώνονται σε επίτοιχους λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας, λέβητες pellet, ξυλολέβητες, ξυλόσομπες, solar kit και για οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο κυκλοφορητή.
Στάδιο 3:
Στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής δηλαδή από το 2020, οι προδιαγραφές θα ισχύουν επίσης και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων κυκλοφορητών σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές στους τομείς θέρμανσης και κλιματισμού. Από αυτό εξαιρούνται οι κυκλοφορητές νερού χρήσης.
Σε ποια ισχύ κυκλοφορητών αναφέρεται η Οδηγία;
Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές με υδραυλική ισχύ μεταξύ 1W και 2.500W που χρησιμοποιούνται τόσο σε συστήματα θέρμανσης όσο και κλιματισμού. Εξαιρούνται οι κυκλοφορητές νερού χρήσης οι οποίοι πρέπει απλώς να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.


Πώς επηρεάζονται οι κατασκευαστές, οι έμποροι, οι εγκαταστάτες και οι
καταναλωτές;

Oι κατασκευαστές των κυκλοφορητών θέρμανσης ανέλαβαν την ευθύνη και την υποχρέωση για την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Αγοράς με προϊόντα ενεργειακής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας ErP. 
Από 1/1/2013 σταμάτησαν τη διάθεση συμβατικών κυκλοφορητών και κυκλοφορητών με την παλιά ενεργειακή σήμανση (A class), εντός της Ε.Ε.
Οι έμποροι φέρουν ευθύνη για τη σωστή ενημέρωση των εγκαταστατών και των τελικών χρηστών σχετικά με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης που εναρμονίζεται με την Οδηγία ErP. Η πώληση κυκλοφορητών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις, ενέχει τον κίνδυνο νομικών κυρώσεων.
Οι εγκαταστάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης, να προμηθεύονται και να εγκαθιστούν κυκλοφορητές που πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας ErP.
Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την ποιότητα και την καταλληλότητα του
προϊόντος που αγοράζουν και να αναζητούν τις απαιτούμενες αναγραφόμενες ενδείξεις πάνω στους κυκλοφορητές και στις συσκευασίες τους. Η αγορά κυκλοφορητή που δεν πληροί την Οδηγία ErP μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη ενέργειας καθώς και σε χαμηλή βαθμολόγηση κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.


 

FAN COIL SL

 Fan Coil δαπέδου σειράς SL, με υδραυλικές συνδέσεις αριστερά (κατόπιν παραγγελίας και επιπλέον χρέωσης παραδίδονται και δεξιά).
 
 Το βάθος τους είναι 129mm

Οι κινητήρες των ανεμιστήρων είναι DC Inverter


Αθόρυβα στην λειτουργία


Μοντέρνος σχεδιασμός


Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 
  

Το κάθε fan coil χρειάζεται επιπλέον ένα χειριστήριο για την λειτουργία του
 

Υπόλοιπα εξαρτήματα-αξεσουάρ όπως διάφορα χειριστήρια,ποδαράκια,κ.α. είναι εξτρά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ MUFLE ΤΥΠΟΣ EASY 100/150/200


       Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
των καναλιών αποστράγγισης ομβρίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους,και τις αντίστοιχες σχάρες.

       Υλικό κατασκευής καναλιών

Τα κανάλια αποστράγγισης θα είναι κατασκευασμένα απο πολυαιθυλένιο (HDPE).
Το HDPE υψηλής πυκνότητας είναι πολυαιθυλένιο με μικρό αριθμό διακλαδώσεων
(PM=200.000 /400.000 g/mol) με κρυσταλλικότητα 60/80% και υψηλή πυκνότητα
(0,942-0,965 g/cm3),υλικό με εξαιρετική αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το HDPE έχει μεγάλη μηχανική αντοχή και αντέχει στις καταπονήσεις, τις
θερμοκρασιακές αλλαγές, την τριβή, τη φθορά.
Επίσης δε φθείρεται εύκολα από παράγοντες όπως ο αέρας, το φως, ο άνεμος, η σκόνη, οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, οι μικροοργανισμοί, το διαβρωτικό περιβάλλον.
Λόγω του υλικού κατασκευής τους είναι ανθεκτικά σε αλατούχα διαλύματα, οξέα, αλκάλια, αλκοόλη και καύσιμα.

       Περιγραφή–Τεχνικά χαρακτηριστικά καναλιών

Η εξωτερική επιφάνεια των καναλιών αποστράγγισης θα αποτελείται από τοιχώματα με νευρώσεις ακαμψίας , προσφέροντας υψηλή αντοχή στη συμπίεση και στις στρεπτικές
Δυνάμεις καθώς και την καλύτερη πρόσφυση του μπετού με το πολυαιθυλένιο.
Τα άκρα των καναλιών θα είναι ειδικά διαμορφωμένα (αρσενικό-θηλυκο) ώστε να εξασφαλίζεται η συναρμολόγηση του ενός καναλιού με το επόμενο.
Θα διαθέτουν προκαθορισμένα σημεία απορροής των ομβρίων. Πιο συγκεκριμένα θα διαθέτουν απορροές στο κάτω μέρος, πλευρικά και κατά τη διεύθυνση ροής του νερού.
Η απορροή θα γίνετε με ειδικό τεμάχιο (τερματικό ανοιχτό Φ32,Φ63,Φ110 ανάλογα με τη διάσταση του καναλιού).
Η εσωτερική επιφάνεια του καναλιού θα πρέπει να είναι τελείως λεία με χαμηλο συντελεστή τραχύτητας, επιτρέποντας τη γρήγορη ροή του νερού, τον εύκολο καθαρισμό του και την αποφυγή συγκράτησης υπολειμμάτων και λάσπης.
Στα σημεία που θα απαιτείται γωνιακή σύνδεση των καναλιών θα υπάρχουν ειδικά
Τεμάχια σε σχήμα γωνίας 90ο με τις ανάλογες εσοχές για σύνδεση με τα υπόλοιπα κανάλια.
Στα κανάλια θα τοποθετούνται σχάρες κλάσης Α15, Β125 ,C250, του ίδιου κατασκευαστή, και θα είναι σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 1433. Οι σχάρες θα είναι κατασκευασμένες
από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή ελατό χυτοσίδηρο, ανάλογα με τη κλάση φόρτισης. Η ασφάλιση της σχάρας στο κανάλι θα επιτυγχάνεται με εξάρτημα στερέωσης
(προεξοχές–εσοχές),του ίδιου κατασκευαστή,και θα είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό που θα είναι και η σχάρα. Θα διαθέτουν κλειστά τερματικά , για τη περίπτωση που η απορροή θα γίνετε από το κάτω ή το πλευρικό μέρος του καναλιού.
Τα κανάλια και οι σχάρες θα πρέπει να διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων για να
καλύπτουν όλες τις πιθανές εφαρμογές,σύμφωνα με αυτές που αναγράφονται στο
παρακάτω πίνακα

 Τρόπος τοποθέτησης

Η τοποθέτηση των καναλιών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Γενικότερα όμως θα γίνεται ένα όρυγμα μεγαλύτερων διαστάσεων από το
κανάλι και περιμετρικά αυτού το υπόλοιπο κενό θα γεμίζει με μπετόν.
Ανάλογα με τη κλάση φόρτισης της σχάρας, το πάχος του μπετού περιμετρικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα.


Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ

Τοποθετήστε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του φρεατίου,στη σωστή θέση. Στη συνέχεια γεμίστε προσεκτικά με τσιμέντο την περιοχή περιμετρικά του πλαισίου,λαμβάνοντας πάντα υπόψη το υλικό  (πλακίδια,  κυβόλιθοι  κλπ) που θα τοποθετήσετε  στο κάλυμμα.

Σημείωση


Πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του φρεατίου, βεβαιωθείτε πως εφαρμόζει σωστά στο πλαίσιο του.

(εάν ασφαλίζει με βίδες τότε ασφαλίστε το κάλυμμα στο πλαίσιο)!

Αφού  εφαρμόσετε  στην  περιοχή  μια  στρώση  τσιμέντου,  στη συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος,χρησιμοποιώντας προσεκτικά ένα σφυρί. Κατά τη διάρκεια πήξης του τσιμέντου,βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν θα μετακινηθεί.

 Το κάλυμμα το ανοίγετε όταν το τσιμέντο έχει στεγνώσει καλά.

Όταν το τσιμέντο στεγνώσει, αφαιρέστε το κάλυμμα από το πλαίσιο και καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή του πλαισίου που θα εδράζει το κάλυμμα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν υπολείμματα τσιμέντου, λάσπης κλπ στις οπές όπου χρησιμοποιούνται οι βίδες καλύπτοντας τες με ταινία.
Το πλέγμα οπλισμού θα πρέπει να τοποθετεί αφού πρώτα υπάρχει μια στρώση τσιμέντου στον πάτο του καλύμματος. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, στη συνέχεια συνεχίζετε το γέμισμα με τσιμέντο, κόλλα πλακιδίων κλπ, (ανάλογα με την επιλογή του υλικού της τελικής επιφάνειας), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος που θα χρειαστείτε για την τοποθέτηση του τελικού υλικού επιφάνειας.

Τοποθετήστε το υλικό επιφάνειας (πλακίδια, κυβόλιθους κλπ). Με τον οδηγό κοπής κόψτε κατάλληλα τις γωνίες του υλικού που θα τοποθετηθεί στις τέσσερις γωνίες του καλύμματος.Παραδείγματα εφαρμογών